La meva carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Altres serveis

A continuació es mostren diversos serveis oferts per altres administracions que poden ser del vostre interès.

Tràmits per temes

Catàleg de tràmits organitzats per temes. Per cada tràmit es poden consultar els seus requisits, terminis i documentació. A més a més alguns tràmits poden realitzar-se directament per Internet.
Alta col·legial Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar Tramitar amb certificat
Alta col·legiat (Instància Titular OF) Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Baixa col·legial Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Baixa col·legiat (Instància Titular OF) Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Canvi de modalitat d'exercici professional Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat
Informació Tramitar Tramitar amb certificat
Instància genèrica Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat
Informació Tramitar Tramitar amb certificat
Instància Precol·legiació Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat
Informació Tramitar Tramitar amb certificat
PUBLICITAT FARMÀCIA_Comunicació de Pàgina WEB i/o Xarxes Socials d'una OF Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat
Informació Tramitar Tramitar amb certificat
Queixes i reclamacions Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat
Informació Tramitar Tramitar amb certificat
Sol·licitud canvi Servei d'urgències Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Sol·licitud nou horari Oficines de Farmàcia Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Sol·licitud nova Oficina de Farmàcia Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Sol·licitud Obres Oficina de Farmàcia Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Sol·licitud Trasllat Oficina de Farmàcia Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Tràmit al·legacions Expedients Farmàcia (Nova obertura OF, Trasllat OF, Obres OF, Horaris OF, Queixes, Transmissió OF...) Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat
Informació Tramitar Tramitar amb certificat
Transmissió / Donació Oficina de Farmàcia Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Transmissió Farmàcia per defunció titular Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Vacances / Dies de tancament puntual Oficina de Farmàcia. Comunicació. Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Col·legi de Farmacèutics de Girona
Ultònia 13, 2n
17002 GIRONA
Tel: +34 972 201824
E-mail: cofgirona@cofgi.org
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic