La meva carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Altres serveis

A continuació es mostren diversos serveis oferts per altres administracions que poden ser del vostre interès.

Tràmit amb certificat Baixa col·legial

Si deixes d’exercir com a professional farmacèutic/a a la província de Girona, pots sol·licitar voluntàriament la teva baixa a la Junta de Govern del Col·legi. 
Per tramitar la baixa només cal que ens facis arribar la instància de sol·licitud complimentada i signada.

En el moment de sol·licitar la baixa voluntària cal estar al corrent del pagament de les quotes col·legials. 
La baixa comporta l'anul·lació de tots els serveis associats a la col·legiació  (correu electrònic, accés web, pòlissa RC...). 

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar? 
Qualsevol farmacèutic/a col·legiat/da al Col·legi de Farmacèutics de Girona i que vulgui donar-se de baixa

Quan es pot sol·licitar? 
La baixa es pot sol·licitar en qualsevol moment. Només cal tenir en compte que si la baixa es comunica abans del dia 15 del mes, no es cobrarà l'import de la quota corresponent al mes en què es demana la baixa.

Quin cost té? 
El tràmit de canvi de baixa col·legial no té cap cost associat

Tramitació
Una vegada presentada tota la documentació i havent verificat l’acompliment de tots els requeriments legals i estatutaris, s'emetrà una resolució de baixa que col·legial que es farà arribar al farmacèutic/a sol·licitant.

Formes de tramitació

  • On-line

    Per realitzar el tràmit on line necessitaràs el DNI electrònic, un certificat digital o bé accedir mitjançant IdCat mòbil, (mecanisme d’identificació i signatura electrònica basat en l'enviament d’una contrasenya d'un sol ús al mòbil).

  • Presencialment

    A les oficines col·legials (preferible demanar cita prèvia)

    Horari:
    De dilluns a divendres en horari de 8 a 15h

Col·legi de Farmacèutics de Girona
Ultònia 13, 2n
17002 GIRONA
Tel: +34 972 201824
E-mail: cofgirona@cofgi.org
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic