La meva carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Altres serveis

A continuació es mostren diversos serveis oferts per altres administracions que poden ser del vostre interès.

Tràmit amb certificat Sol·licitud Obres Oficina de Farmàcia

La realització d'obres en una oficina de farmàcia (OF) és un tràmit que precisa de forma imprescindible una autorització col·legial, ja que cal comprovar que les modificacions demanades s'ajusten al què estableix la normativa vigent en relació als locals d'oficina de farmàcia.

 Cal diferenciar el tipus d'obra que es vol dur a terme :

 • Realització d’obres interiors
 • Ampliacions del local, sense canvis a la porta d’accés
 • Modificacions del local, amb modificació de la porta d’accés

 

Tramitació

Qui ho pot sollicitar?
Qualsevol farmacèutic titular d'una oficina de farmàcia pot sol·licitar obres al local del seu establiment

Requisits a complir?
Ser titular d'una Oficina de Farmàcia i dur a terme la corresponent sol·licitud

Quan es pot sol·licitar?
En qualsevol moment

Quin cost té?
Les Taxes associades a la realització d'obres en una farmàcia són de 58,90€ , més el cost de l'Informe tècnic preceptiu que es fa al final de les obres.

Formes de tramitació

 • On-line

  Per realitzar el tràmit on line necessitaràs el DNI electrònic, un certificat digital o bé accedir mitjançant IdCat mòbil, (mecanisme d’identificació i signatura electrònica basat en l'enviament d’una contrasenya d'un sol ús al mòbil).

 • Presencialment

  A les oficines col·legials (preferible demanar cita prèvia)

  Horari:
  De dilluns a divendres en horari de 8 a 15h

Documentació que cal aportar

 • Instància de sol·licitud on es concreti el temps previst de realització de les obres
 • Escriptura de propietat o Contracte de lloguer del local amb el qual es vol ampliar l’OF.
 • Certificació expedida per tècnic competent, visada pel corresponent col·legi professional, on hi consti:  

- Plànol de distribució actual de l’oficina de farmàcia
- Plànol de distribució una vegada finalitzades les obres de l’OF.
- Plànol d’emplaçament del local, amb el detall de les distàncies vers les OF més properes. (En el cas que hi hagi Modificació de l'accès principal)

Normativa

 • Llei 31/1991, de 13 de desembre, d’ordenació farmacèutica de Catalunya (DOGCnúm. 1538, de 8/1/1992)
 • Decret 58/1997, de 4 de març, pel qual s’estableixen les condicions dels trasllats de les oficines de farmàcia i el procediment per a la seva autorització (DOGC núm. 2352,de 17/3/1997)
 • Decret 168/1990, de 3 de juliol, pel qual s’estableixen els requisits tècnico-sanitarisque han de complir les oficines de farmàcia (DOGC núm.1319, de 18/3/1990).Modificada amb posterioritat per la Llei 10/2011, de 29 de desembre.
 • Decret 40/1992, de 17 de febrer, pel qual s’estableix el procediment d’autoritzacióper a la creació, la construcció, la modificació, l’adaptació o la supressió d’oficines de farmàcia (DOGC núm. 1564, de 4/3/1992)
 • Decret 141/1992, de 22 de juny, pel qual s’estableix el procediment d’amidament de les distàncies que les oficines de farmàcia han de guardar envers les més properes i els centres d’atenció primària capçalera d’àrea bàsica. (DOGC núm. 1616, de 8/7/1992)
 • Reial Decret 175/2001, de 23 de febrer, de formules magistrals. (BOE núm. 65, de 16/3/2001)
 • Nou Codi d’accessibilitat
 • Informació sobre el reglament vigent de seguretat privada, i impresos de tramitació.
 • Decret de taxes
Col·legi de Farmacèutics de Girona
Ultònia 13, 2n
17002 GIRONA
Tel: +34 972 201824
E-mail: cofgirona@cofgi.org
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic