La meva carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Altres serveis

A continuació es mostren diversos serveis oferts per altres administracions que poden ser del vostre interès.

Tràmit amb certificat Sol·licitud nou horari Oficines de Farmàcia

El Reial Decret 321/1996, sobre horaris d'atenció al públic, serveis d'urgència, vacances i tancament temporal voluntari de les oficines de farmàcia (DOGC núm.2264, de 4/10/1996), és la normativa vigent que regula els horaris d'atenció al públic de les oficines de farmàcia de Catalunya. A més, el COFGirona va aprovar en el seu moment uns Criteris per a l'autorització d'aquests horaris d'obertura, els quals permeten puntualitzar cada cas i adaptar-se a les necessitats concretes de prestació del servei de dispensació de medicaments.

Per tal de planificar adequadament la fixació de l'horari ordinari de les farmàcies, el/s farmacèutic/a titular/s haurà de comunicar l'horari a realitzar amb anterioritat al dia 1 de novembre de cada any

Tramitació

Per a la tramitació de la sol·licitud d'horari, cal omplir el formulari corresponent i fer-lo arribar a les oficines coL·legials abans de l'1 de novembre.

Fet això, s'iniciarà un expedient de vista i al·legacions a la resta de farmàcies del municipi (tràmit que no es realitza en el cas de múnicipis amb una única farmàcia).

Passat el termini d'al·legacions la Junta resoldrà l'autorització del nou horari en base als criteris establerts que es poden consultar en els documents adjunts.

Formes de tramitació

  • On-line

    Per realitzar el tràmit on line necessitaràs el DNI electrònic, un certificat digital o bé accedir mitjançant IdCat mòbil, (mecanisme d’identificació i signatura electrònica basat en l'enviament d’una contrasenya d'un sol ús al mòbil).

  • Presencialment

    A les oficines col·legials (preferible demanar cita prèvia)

    Horari:
    De dilluns a divendres en horari de 8 a 15hCol·legi de Farmacèutics de Girona
Ultònia 13, 2n
17002 GIRONA
Tel: +34 972 201824
E-mail: cofgirona@cofgi.org
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic