La meva carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Altres serveis

A continuació es mostren diversos serveis oferts per altres administracions que poden ser del vostre interès.

Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Tràmit al·legacions Expedients Farmàcia (Nova obertura OF, Trasllat OF, Obres OF, Horaris OF, Queixes, Transmissió OF...)

Tràmit de presentació d'al·legacions a un expedient notificat prèviament.
Col·legi de Farmacèutics de Girona
Ultònia 13, 2n
17002 GIRONA
Tel: +34 972 201824
E-mail: cofgirona@cofgi.org
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic