La meva carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Altres serveis

A continuació es mostren diversos serveis oferts per altres administracions que poden ser del vostre interès.

Tràmit amb certificat Transmissió Farmàcia per defunció titular

Tràmit de transmissió per herència d’una oficina de farmàcia (OF).

Si l’hereu és un farmacèutic, una vegada feta la tramitació pertinent podrà esdevenir el nou titular propietari i continuar l’activitat d’oficina de farmàcia.

Si l’hereu no és farmacèutic, haurà de transmetre-la forçosament a un/a farmacèutic/a en el termini màxim de 18 mesos des de la mort del causant.

Durant la tramitació cal de nomenar un/a farmacèutic/a regent (en el cas de les copropietats, l’altre farmacèutic/a copropietari/a assumeix la titularitat fins que es formalitza la transmissió)

 

Formes de tramitació

 • On-line

  Per realitzar el tràmit on line necessitaràs el DNI electrònic, un certificat digital o bé accedir mitjançant IdCat mòbil, (mecanisme d’identificació i signatura electrònica basat en l'enviament d’una contrasenya d'un sol ús al mòbil).

 • Presencialment

  A les oficines col·legials (preferible demanar cita prèvia)

  Horari:
  De dilluns a divendres en horari de 8 a 15h

    972 201824 (Belén Izaga)Documentació que cal aportar

En primera instància, i amb un termini màxim de dos mesos des de la defunció:

 • Certificat de defunció.
 • Certificat de darreres voluntats
 • Documentació que acrediti les disposicions testamentàries del causant.
 • Número de compte de l’hereu designat. En cas de ser diversos hereus, constitució d’una Comunitat de Béns, i un número de compte al seu nom i CIF (herència Jacent)

Un cop acceptada l'herència i adjudicada l’oficina de farmàcia per herència, cal presentar:

 • Còpia de l’escriptura pública notarial que ho acredita
 • Justificació de la possessió jurídica del local d’oficina de farmàcia en favor de l’hereu/hereus. (contracte de lloguer o escriptura pública d’herència).
   
 

 

Normativa

 • Llei 31/1991 de 13 de desembre , d'ordenació farmacèutica de Catalunya
 • Decret 40/1992, de 17 de febrer, pel qual s'estableix el procediment d'autorització per a la creació, la construcció, la modificació,l'adaptació o la supressió de les oficines de farmàcia.
Col·legi de Farmacèutics de Girona
Ultònia 13, 2n
17002 GIRONA
Tel: +34 972 201824
E-mail: cofgirona@cofgi.org
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic